پایان نامهفنی مهندسیمعرفی منابع کنکورمهندسی برقمهندسی مکانیکمهندسی هسته ای

کمک از دوستان با تجربه برای انتخاب رشته ( بیا و کمکی کن )


دوستان امیدوارم در این ایام انتخاب هاتون رو انجام داده باشید و به بهترین انتخابتون برسید.
من هم انتخاب هامو کردم اما اصلا تجربه انتخاب رشته خوبی ندارم . و همینطوری زدم
ولی میدونم شما دوستان تجربه دارید من رتبه جالبی نداشتم اما میخوام شانسمو امتحان کنم .
این لیست انتخاب های من که به ترتیب و اولویت بندی شده هستند اما میدونم اصلا ترتیب جالبی نیست.

ازتون میخوام یه کمکی بهم کنید و لیست رو به ترتیبی که شانس قبولی من بیشتره و بهتره برام مرتب کنید لازم نیست خیلی تایپ کنید فقط ترتیب شماره رو
همینجا برام بفرستید . خودم به ترتیبی که شما دادید مرتب میکنم .من راستیش هدفم فیزوتراپی یا پرستاری هس اما تقریبا الان همه پیرا ها رو میزنم و برام مهم نیس چی در میام
screenshot_20190815-215514_drive.jpg
مثلا
به جای

۱
۲
۳
برام میزنید

۲
۱
۳

-۱ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : دزفول

-۲ | ھوشبری | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : دزفول

-۳ | تکنولوژی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : دزفول

-۴ | علوم ازمایشگاھی | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : دزفول

-۵ | پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | دکترای عمومی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : دزفول

-۶ | گفتاردرمانی | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اھواز | کارشناسی | پردیس خودگردان | پردیس خودگردان دانشگاه |
شھر محل تحصیل : اھواز

-۷ | کاردرمانی | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اھواز | کارشناسی | پردیس خودگردان | پردیس خودگردان دانشگاه |
شھر محل تحصیل : اھواز

-۸ | فیزیوتراپی | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اھواز | کارشناسی | پردیس خودگردان | پردیس خودگردان دانشگاه |
شھر محل تحصیل : اھواز

-۹ | ھوشبری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اھواز | کارشناسی | پردیس خودگردان | شھر محل تحصیل : اھواز

-۱۰ | علوم ازمایشگاھی | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اھواز | کارشناسی | پردیس خودگردان | شھر محل تحصیل :
اھواز

-۱۱ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اھواز | کارشناسی | پردیس خودگردان | شھر محل تحصیل : اھواز

-۱۲ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اھواز | کارشناسی | پردیس خودگردان | شھر محل تحصیل : اھواز

-۱۳ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی شھرکرد | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : شھرکرد

-۱۴ | کاردرمانی | دانشگاه علوم پزشکی شھیدبھشتی | کارشناسی | پردیس خودگردان | پردیس خودگردان دانشگاه -تھران |
شھر محل تحصیل : تھران

-۱۵ | گفتاردرمانی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : شیراز

-۱۶ | کاردرمانی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : شیراز

۳۲۴۷۸ -۱۷ | فیزیوتراپی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : شیراز

۳۲۴۷۷ -۱۸ | علوم ازمایشگاھی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : شیراز

۳۲۴۷۵ -۱۹ | اعضای مصنوعی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : شیراز

۳۲۵۳۸ -۲۰ | کاردانی فوریت ھای پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی قم | کاردانی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : قم

۳۲۵۳۷ -۲۱ | ھوشبری | دانشگاه علوم پزشکی قم | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : قم

۳۲۵۳۶ -۲۲ | مھندسی بھداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی قم | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : قم

۳۲۵۳۴ -۲۳ | علوم ازمایشگاھی | دانشگاه علوم پزشکی قم | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : قم

۳۲۵۳۳ -۲۴ | تکنولوژی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی قم | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : قم

۳۲۵۵۳ -۲۵ | بھداشت عمومی | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : کاشان

۳۲۸۰۰ -۲۶ | علوم ازمایشگاھی | دانشگاه علوم پزشکی مشھد | کارشناسی | پردیس خودگردان | شھر محل تحصیل : مشھد

۳۲۸۰۸ -۲۷ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی مشھد | کارشناسی | پردیس خودگردان | مجتمع اموزش عالی سلامت کاشمر | شھر
محل تحصیل : کاشمر

۳۲۸۴۷ -۲۸ | اعضای مصنوعی | دانشگاه علوم پزشکی ھمدان | کارشناسی | پردیس خودگردان | پردیس خودگردان دانشگاه | شھر
محل تحصیل : ھمدان

۳۲۸۴۹ -۲۹ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی ھمدان | کارشناسی | پردیس خودگردان | پردیس خودگردان دانشگاه | شھر محل
تحصیل : ھمدان

۳۱۹۲۲ -۳۰ | ھوشبری | دانشگاه علوم پزشکی اصفھان | کارشناسی | پردیس خودگردان | پردیس خودگردان دانشگاه | شھر محل
تحصیل : اصفھان

۳۱۹۱۹ -۳۱ | گفتاردرمانی | دانشگاه علوم پزشکی اصفھان | کارشناسی | پردیس خودگردان | پردیس خودگردان دانشگاه | شھر محل
تحصیل : اصفھان

۳۱۹۱۸ -۳۲ | کاردرمانی | دانشگاه علوم پزشکی اصفھان | کارشناسی | پردیس خودگردان | پردیس خودگردان دانشگاه | شھر محل
تحصیل : اصفھان

۳۱۹۱۷ -۳۳ | فیزیوتراپی | دانشگاه علوم پزشکی اصفھان | کارشناسی | پردیس خودگردان | پردیس خودگردان دانشگاه | شھر محل
تحصیل : اصفھان

۳۱۹۱۴ -۳۴ | علوم ازمایشگاھی | دانشگاه علوم پزشکی اصفھان | کارشناسی | پردیس خودگردان | پردیس خودگردان دانشگاه | شھر
محل تحصیل : اصفھان

۳۱۹۱۳ -۳۵ | شنوایی شناسی | دانشگاه علوم پزشکی اصفھان | کارشناسی | پردیس خودگردان | پردیس خودگردان دانشگاه | شھر
محل تحصیل : اصفھان

۳۱۹۰۹ -۳۶ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی اصفھان | کارشناسی | پردیس خودگردان | پردیس خودگردان دانشگاه | شھر محل
تحصیل : اصفھان

۳۱۹۱۰ -۳۷ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی اصفھان | کارشناسی | پردیس خودگردان | پردیس خودگردان دانشگاه | شھر محل
تحصیل : اصفھان

۳۱۹۰۷ -۳۸ | اعضای مصنوعی | دانشگاه علوم پزشکی اصفھان | کارشناسی | پردیس خودگردان | پردیس خودگردان دانشگاه | شھر محل تحصیل : اصفھان

۳۱۹۳۸ -۳۹ | بھداشت عمومی | دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : کرج

۳۱۹۳۹ -۴۰ | تکنولوژی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : کرج

۳۱۹۴۰ -۴۱ | علوم ازمایشگاھی | دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : کرج

۳۱۹۴۲ -۴۲ | ھوشبری | دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : کرج

۳۱۹۵۹ -۴۳ | بینایی سنجی | دانشگاه علوم پزشکی ایران | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : تھران

۳۱۹۷۴ -۴۴ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : ایلام

۳۲۰۳۹ -۴۵ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : بندرعباس

۳۲۰۳۸ -۴۶ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : بندرعباس

۳۲۱۰۳ -۴۷ | فیزیوتراپی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | کارشناسی | پردیس خودگردان | شھر محل تحصیل : تبریز

۳۲۱۳۹ -۴۸ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی تھران | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : تھران

۳۲۱۴۰ -۴۹ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی تھران | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : تھران

۳۲۱۴۶ -۵۰ | گفتاردرمانی | دانشگاه علوم پزشکی تھران | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : تھران

۳۲۱۴۵ -۵۱ | فیزیوتراپی | دانشگاه علوم پزشکی تھران | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : تھران

۳۲۱۴۴ -۵۲ | علوم ازمایشگاھی | دانشگاه علوم پزشکی تھران | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : تھران

۳۲۱۴۳ -۵۳ | علوم ازمایشگاھی | دانشگاه علوم پزشکی تھران | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : تھران

۳۲۱۴۲ -۵۴ | شنوایی شناسی | دانشگاه علوم پزشکی تھران | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : تھران

۳۲۱۷۵ -۵۵ | فناوری اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اھواز | کارشناسی | پردیس خودگردان | شھر محل
تحصیل : اھواز

۳۲۱۴۱ -۵۶ | تکنولوژی پرتودرمانی | دانشگاه علوم پزشکی تھران | کارشناسی | ظرفیت مازاد | شھر محل تحصیل : تھران

با تشکر


Source link

برچسب ها
مشاهده بیشتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
بستن

بلوک تبلیغ حذف شد

با غیرفعال کردن بلوک تبلیغات از ما حمایت کنید.